ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ ZVISNO, BONUS

редакція від 20.10.2020

 1. Визначення та терміни

  • Програма лояльності ZVISNO, BONUS (далі - «Програма лояльності» або «Програма») - це унікальна система, створена з метою забезпечення Учасників можливістю накопичувати та обмінювати Бонуси на Винагороди на Вебсайті. Програма лояльності діє на території України.

  • Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», скорочена назва АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12, фінансова установа-емітент карток Visa, які пов’язані з участю у Програмі.

  • Картка - банківська картка Visa, емітована Банком, яка надає Держателю картки право здійснювати безготівкові розрахунки за товари та послуги, отримувати готівкові кошти та брати участь у Програмі лояльності відповідно до її Правил. В контексті участі у Програмі лояльності, зазначена Картка вважається активною, якщо держатель за її допомогою здійснив операції, за які нараховуються Бонуси відповідно до цих Правил. До участі в Програмі допускаються Картки Visa Rewards, Visa Infinite, Visa Platinum, емітовані Банком.

  • Держатель картки – фізична особа, на ім’я якої Банк видав Картку, яка дає право брати участь у Програмі лояльності.

  • Організатор –ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРД ІНДАСТРІАЛ", зареєстроване відповідно до законодавства України та знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186.

  • Учасник - фізична особа, яка на момент реєстрації у Програмі досягла 18 років, і яка є Держателем Картки. Участь у Програмі можуть брати лише ті громадяни України, у яких є реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

  • Партнер - компанія, яка надає можливість Учасникам Програми лояльності обмінювати Бонуси на Винагороди відповідно до цих Правил. Учасники на Веб-сайті Програми мають змогу ознайомитись з переліком Партнерів. Організатор залишає за собою право змінювати перелік Партнерів без попереднього повідомлення Учасників.

  • Винагорода - товари, послуги, сертифікати, знижки та інші привілеї, які містяться у переліку Винагород на момент обміну Бонусів на Винагороди. Актуальний перелік Винагород розміщується на Вебсайті Програми. Організатор залишає за собою право змінювати Перелік Винагород без попереднього повідомлення Учасників.

  • Бонуси – умовні розрахункові одиниці, які накопичує Учасник Програми лояльності згідно з Правилами , та які можуть бути використані Учасником для обміну на Винагороди, відповідно до цих Правил. Бонуси не можуть бути обміняні на гроші, оскільки не є грошовою одиницею або платіжним засобом відповідно до законодавства України.

  • Обліковий запис (Кабінет) - особиста зона на Вебсайті кожного Учасника Програми лояльності, яка є електронним реєстром інформації, який ведеться Організатором за допомогою його інформаційних систем, та яка містить інформацію про нараховані, списані та анульовані бонуси відповідно до цих Правил.

  • Платіжна система –платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.

  • Правила Програми лояльності (надалі «Правила») – ці правила та умови участі у Програмі, які опубліковані на Вебсайті Програми.

  • Вебсайт – платформа Програми лояльності, яка є сукупністю логічно пов'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет за посиланням http://bonus.oschadbank.ua (далі - Вебсайт), в межах якої містяться Облікові записи Учасників та відбувається опрацювання запитів Учасників щодо обміну Бонусів на Винагороди відповідно до цих Правил.

  • Розрахункова операція – операція з оплати товарів, робіт і послуг за допомогою Картки у торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет.

  • Мова Правил Програми та Вебсайту - українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Вебсайті.

 

 1. Загальні положення

2.1. Організатор здійснює організацію та просування Програми лояльності на території України. Організатор не є фінансовою установою та не надає жодних кредитних, дебетових чи інших фінансових послуг, не видає кредитних, дебетових чи платіжних карток будь-якого виду. У зв’язку з наявністю Картки в Учасника виникають відносини з Банком, який здійснив емісію Картки, а не з Організатором.

2.2.. Ці Правила визначають умови участі у Програмі і вимоги до її Учасників та інших сторін. Учасник погоджується регулярно, не менше ніж 1 (один) раз на 7 днів перевіряти на Вебсайті чи були внесені зміни до Правил. Дані Правила можуть бути змінені Організатором в односторонньому порядку у будь-який час без попереднього повідомлення Учасника. Зміни можуть стосуватися Правил, кількості Бонусів, які необхідні для Винагороди, терміну дії Бонусів, умови та порядок нарахування, списання та анулювання Бонусів та інше. Інформація про зміни буде розміщена Організатором на Вебсайті. Оновлена версія Правил набуває чинності через 7 календарних днів після розміщення відповідної інформації на Вебсайті. Учасник має право відмовитись від участі в Програмі лояльності у випадку, якщо він не погоджується з внесеними змінами до Правил. Для цього йому необхідно письмово повідомити про це Організатора упродовж 7 (семи) календарних днів від дати оприлюднення оновленої версії Правил на Вебсайті. Якщо Учасник не повідомить Організатора про відмову від участі в Програмі, це означатиме, що Учасник погоджується зі зміненими Правилами та продовжує брати участь у Програмі. У випадку відмови Учасника, його участь у Програмі припиняється на наступний робочий день з моменту отримання відповідного повідомлення Організатором. Зміни правил Партнерів Програми, перелік Винагород, які доступні для обміну, або кількість Бонусів, які Учасник може обміняти на певні Винагороди, не вважається зміною Правил Програми. Реалізація Організатором свого права передати частково або повністю свої права та обов’язки, передбачені цими Правилами, іншій особі також не вважатиметься зміною Правил Програми, про яку йдеться у цьому пункті 2.2 і треті особи можуть бути залучені Організатором з метою реалізації Програми.

2.3. Організатор Програми здійснює збір та обробку персональних даних Учасника на Вебсайті Програми. Зареєструвавшись у Програмі, Учасник погоджується на зазначену обробку своїх персональних даних, що полягає у будь-якій дії чи сукупності дій, вчинених в інформаційній системі Програми, що пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням, поширенням і видаленням відомостей про фізичну особу відповідно до процедур, передбачених Політикою конфіденційності.

2.4. Організатор при передачі Винагороди Учаснику виступає податковим агентом у розумінні ПКУ, утримує і перераховує до бюджету податки і збори в порядку, передбаченому законодавством України, що регулює оподаткування подарунка. Організатор не несе відповідальність за сплату Учасником податків, не пов'язаних з передачею Винагороди Організатором. Кожен Учасник самостійно несе відповідальність за свій сукупний дохід.

2.5. Організатор має право припинити Програму лояльності або будь-яку її частину в будь-який час шляхом розміщення повідомлення на Вебсайті за 7 календарних днів до запланованої дати припинення. Після закінчення цього терміну, обмін Бонусів на Винагороди стане неможливим та усі Бонуси, що залишаться в Обліковому записі, буде анульовано.

 

 1. Умови участі у Програмі

3.1. Учасником Програми лояльності може бути фізична особа, яка виконує наступні умови:

 • є Держателем Картки Visa Rewards, Visa Infinite, Visa Platinum, емітованої Банком;

 • здійснив принаймні одну розрахункову операцію у торгово-сервісній мережі та/або в мережі Інтернет за допомогою платіжної Картки Visa Rewards, Visa Infinite, Visa Platinum, емітованої Банком;

 • здійснив реєстрацію на Вебсайті Програми лояльності;

 • ознайомився з Правилами програми, Політикою конфіденційності та їх прийняв.

3.2. Детальнішу інформацію про участь певної Картки у Програмі можна отримати безпосередньо в Банку.

3.2.1. Реєстрація у Програмі лояльності здійснюється на Вебсайті шляхом створення Облікового запису Учасника (Кабінету), ідентифікатором якого є адреса електронної пошти Учасника (далі - «Ідентифікатор»).

3.2.2. Зареєструвавшись для участі в Програмі та заповнивши реєстраційну форму, Учасник надає свою згоду виконувати Правила програми та Політику конфіденційності, та зобов'язується самостійно стежити за наявністю чи відсутністю змін до Правил та Політики конфіденційності.

3.2.3. Учасник має змогу ознайомитись з діючою версію Правил та Політикою конфіденційності на Вебсайті Програми.

3.3. До участі в Програмі допускаються громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Учасник Програми має право зареєструвати лише один Обліковий запис. Юридична особа та жодна фізична особа за її дорученням не може бути учасником Програми.

3.4. Обліковий запис Учасника Програми лояльності містить детальну інформацію про Бонуси, що були нараховані, списані, анульовані , а також відомості про баланс Бонусів Учасника та надає можливість Учасникам здійснювати обмін Бонусів на Винагороди.

3.5. Якщо будь-яка особа не дотримується Правил та Політики конфіденційності, Організатор має право їй відмовити в участі у Програмі.

3.6. У випадку виникнення підозри щодо шахрайських дій або підозрілої поведінки Учасника, Організатор має право тимчасово заблокувати його Обліковий запис та призупинити участь в Програмі лояльності.

3.7. Організатор може припинити участь Учасника у Програмі лояльності у наступних випадках:

 • порушення Учасником Правил та Політики конфіденційності;

 • власне бажання Учасника, донесене до відома Організатора шляхом заповнення відповідної форми на Вебсайті Програми (а у випадку відсутності такої форми, шляхом надсилання повідомлення Організатору);

 • припинення реалізації Програми;

 • закриття банківського рахунку Учасника Програми та припинення дії Картки, яка зареєстрована для участі в Програмі;

 • смерть Учасника.

3.8. Наслідком припинення участі у Програмі є анулювання усіх нарахованих Учаснику Бонусів.

 

       4. Права та обов’язки Учасника

4.1. Здійснивши реєстрацію у Програмі відповідно до цих Правил, Учасник має право користуватись Вебсайтом, реєструвати Картки, отримувати нараховані Бонуси, обмінювати Бонуси на Винагороди.

4.2. Учасникові надається доступ до інформації про нараховані, анульовані та списані бонуси з Облікового запису. Він може будь-коли перевірити залишок бонусів на балансі у своєму Обліковому записі (Кабінеті).

4.3. Учасник самостійно вирішує, чи отримувати новини, інформаційні та/або рекламні повідомлення Програми, про що зазначає під час реєстрації у Програмі, або у будь-який час протягом участі в Програмі.

4.4. Учасник самостійно і своєчасно інформує Організатора про зміну своїх контактних даних, які потрібні для надання інформації про Програму та отримання Винагород.

4.5. Інші Картки можуть бути додані Учасником до Облікового запису, з метою спільного накопичення бонусів на одному Обліковому записі . Власниками таких Карток може бути сам Учасник та члени його сім’ї (другий з подружжя, діти). До одного Облікового запису можна додати не більше 5-ти Карток. При припиненні участі Картки у Програмі (закінчення терміну дії, блокування, видалення), накопичені по такій Картці Бонуси залишаються на Обліковому записі, до якого була прикріплена Картка.

4.6. Учасник має право припинити участь у Програмі у будь-який момент упродовж строку дії Програми, надіславши відповідне письмове (також електронне) повідомлення Організатору.

 

       5. Порядок нарахування Бонусів

5.1. Банк та Організатор самостійно на власний розсуд визначають умови та порядок нарахування Бонусів. Бонуси нараховуються при здійсненні Учасником Розрахункових операцій за допомогою Картки, що зареєстрована до участі в Програмі.

5.2. Бонуси нараховуються після реєстрації Картки в програмі та розраховуються за наступною формулою:

• 1 бонус зараховується за кожні 10 грн за операції, які визначені Банком до нарахування Бонусів.

5.3. Учаснику додатково можуть бути нараховані такі типи бонусів:

5.3.1. Вітальний бонус 1: 500 (п’ятсот) Бонусів, які надаються, якщо Учасник протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації у Програмі виконав три та більше Розрахункові операції за допомогою будь-якої із зареєстрованих у Програмі Карток.

5.3.2. Вітальний бонус 2: одноразове подвійне нарахування Бонусів за Розрахунковими операціями, що здійснені Учасниками протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації Учасника у Програмі, за умови виконання трьох та більше Розрахункових операцій за допомогою будь-якої із зареєстрованих у Програмі Карток.

5.3.3. Святковий бонус: 500 (п’ятсот) Бонусів, які одноразово нараховуються Учаснику до Дня народження, за умови що Учасник є активним в Програмі (заходив в Обліковий запис не менше одного разу за попередній місяць). 

5.3.4. Заохочувальний бонус: 500 (п’ятсот) Бонусів, які нараховуються Учаснику не частіше одного раза на місяць, якщо протягом календарного місяця обсяг Розрахункових операцій по всіх Картках Учасника, зареєстрованих в Програмі, перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;

5.3.5. Додаткові види Бонусів, які можуть нараховуватись у випадках, визначених Організатором або Банком.

5.4. В окремо визначених ситуаціях, зокрема під час рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій від Організатора, Банку чи Партнерів Програми, може відбуватись нарахування додаткових Бонусів відповідно до правил нарахування додаткових бонусів, які повідомляються окремо на Вебсайті та застосовуються разом з умовами таких рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій.

5.5. Нараховані Бонуси мають термін дії 12 місяців з дня їх нарахування.

5.6. Бонуси не нараховуються за здійснення Учасником Розрахункових операцій у наступних категоріях торгово-сервісних підприємств:

МСС

Назва категорії торгово-сервісного підприємства

Опис

1

4214

Агентства з автотранспортних перевезень, місцеві/далекі автовантажні перевезення, компанії з переїзду і зберігання, місцева доставка

Місцеві та далекі автовантажоперевезення, які можуть також надавати чи не надавати послуги зі зберігання.

2

4829

Грошові перекази

Операція, при якій кошти доставляються або стають доступними людині в місці, відмінному від місця, де проводиться переказ грошей. Ці операції включають безособові операції, наприклад, що просуваються Інтернетом.

3

6012

Фінансові установи - торгівля та послуги

Для торгових покупок або послуг, що надаються фінансовими інститутами. Подібні покупки або послуги можуть включати чеки та інші фінансові товари, товари для просування, позики, оплати за довідки (послуги-поради). Для безпеки оплати послуг маклерських транзакцій, або інших подібних витрат використовують МСС 6211. Для готівкової видачі в банкоматах використовують МСС 6011.

4

9754

Кінські/ собачі перегони (тільки США) Кінські/ собачі перегони

5

7800
7801
7802

Державна лотерея (тільки США)
Азартні ігри в інтернеті (тільки США)
Кінські/собачі перегони (тільки США)

Торговці, які отримали ліцензію відповідно до чинного законодавства чи правил, щоб управляти системою або платформою інтернет-азартних ігор, які приймають розміщення ставок чи для проведення кінських, собачих перегонів або парі-мутула, або в обох випадках. Розваги.

6

4815

МастерФон телефонні послуги

Використовується для оплати щомісячних телефонних рахунків за телефонні послуги МастерКард МастерФон.

7

5933

Ломбарди

Торговці, які надають гроші в обмін на персональну власність. Ломбарди можуть у випадку неплатежу позики продавати власність широкому загалу. Власність, залишена в ломбарді, може бути у вигляді коштовностей, годинників, музичного інструменту, велосипедів, меблів, монет, камери і фотографічного обладнання.

8

6010
6011

Фінансові інститути - зняття готівки вручну чи автоматично

Грошові виплати в банкоматах, що належать, орендованих, контрольованих або спонсорованих банками, заощадженнями та позиками, заощадженнями та кредитними спілками.

9

6022
6023
6025
6026
6028
6529
6530
6531

Фінансові установи Financial Institution (RCL Internal), State Banks (RCL Internal), National Banks (RCL Internal), National Banks Non Federal (RCL Internal), Unincorporated Private Banks; Remote Stored Value Load - Фінансові організації; Фінансові установи (Remote Stored Value Load - Продавець); Оплата послуг – грошові перекази

Може бути використаний як внутрішній код якоїсь організації.

10

6050
6051

Фінансові установи - квазі-кеш
Не-фінансові інститути - іноземна валюта, грошові перекази (що не передаються), дорожні чеки, квазі-кеш

Купівля грошових чеків, іноземної валюти, грошових замовлень, або використання платіжних карток для відкриття депозитного рахунку в нефінансових інститутах або фінансових установах. Будь-яка комісія, що стягується за покупки таких квазі-кеш інструментів (майже готівки) і включається в загальну суму транзакцій.

11

6211
6381
6399
6611
6760

Цінні папери - Брокери / Дилери
Страхові премії, страхування - ніде більше не класифіковані
Переплата (авансові платежі)

Оплати, що стягуються торговими точками, які продають, купують брокерські цінні папери, товари та загальні фонди. Страхові премії, страхування - ніде більше не класифіковані. Переплата (авансові платежі).

12

6532
6533

Платіжна операція - фінансова установа
Платіжна операція – продавець

Переказ коштів з карт MasterCard на рахунок MasterCard. Внутрішні платежі в Бразилії за допомогою купона («CARNE») в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну.

13

6534
6536
6537
6538

Грошовий переказ - фінансова установа, грошові перекази MasterCard MoneySend - всередині країни, між країнами і грошові перекази MasterCard MoneySend Funding

Платіжні операції MoneySend всередині країн та між країнами.
Транзакції MoneySend Funding, в яких власник карти використовує карту MasterCard для фінансування транзакції MoneySend Payment Transaction.

14

6540

Нефінансові установи - Stored Value Card Purchase / Load

Цей MCC використовуэться для початкової покупки та/або будь-якого подальшого перезавантаження карт зі збереженою цінністю (включаючи картки Visa Prepaid), що відбуваються в нефінансових установах.

15

7273

Знайомства

Послуги знайомств і ескорту, в тому числі через комп'ютери, особисті відео і сервіси знайомств.

16

7276
7277

Служба податкової підготовки
Борги, шлюб, особисті питання – консультування

Оплата послуг підготовки декларації з податку на прибуток без аудиту, бухгалтерського обліку або бухгалтерських послуг, або різноманітних консультаційних послуг, такі як консультування з питань заборгованості та фінансів, консультування з питань шлюбу, консультування з питань сім'ї, консультування з питань зловживання алкоголем і наркотиками та інші особисті консультації.

17

7321
7322

Агентства по складанню звітів споживчих боргів, Агентства стягнення боргів

Послуги підприємців, які спеціалізуються на складанні звітів з споживчих боргів, які проводять розслідування у цій галузі, які надають послуги центру обміну інформацією, і інший споріднений сервіс.

18

7372

Програмування, обробка даних, інтегровані системи, дизайн

Послуги програмного сервісу, комп'ютерного дизайну, обробка баз даних на основі контракту або безпосередньої оплати. Деякі можуть надавати послуги по дизайну ПО, системної модифікації, введення даних і їх обробка. Тренування користувачів.

19

7389

Бізнес послуги - ніде більше не класифіковані

Організації, що займаються, головним чином, наданням бізнес-послуг, які не класифікуються в інших місцях, такі як облігації, оформлення послуг, лекційні бюро, нотаріуси, знаки розпису, ораторські бюро, служби пом'якшення води та аукціонні послуги на комісію або платню. Аукціони уживаних автомобілів та сільськогосподарських товарів, таких як худоба та продукція, класифікуються в оптовій торгівлі.

20

7511

Стоянка вантажного транспорту

Бізнес послуги

21 7995 Транзакції з азартних ігор Будь-яка транзакція, крім транзакцій через банкомат, включаючи розміщення ставок, купівлю лотерейного квитка, комерційні ігри при перельоті, або покупці жетонів (фішок) або інших інструментів замість готівки, товарів, або послуг щодо азартної гри, установами типу казино, іподромів, карткових будинків, авіаліній і т.п.

22

8398

Організації благодійні та громадські служби

Благодійні (не політичні організації), громадські організації з наданням послуг адвокатськими організаціями, громадськими організаціями та агенціями здоров'я.

23

8641

Асоціації - цивільні, соціальні та братські

Асоціації, які беруть участь в цивільних, соціальних або братських асоціаціях, включаючи асоціації і клуби, бізнес-клуби, спільноти, соціальні клуби, організації ветеранів, і молодіжні асоціації. Діяльність цих груп може включати політичний збір коштів.

24

8651

Організації політичні

Членські організації, які представляють інтереси національних державних або місцевих політичних партій чи кандидатів, включаючи політичні групи, спеціально організовані для того, щоб збільшити фонди політичної партії або індивідуального 6

25

8661

Організації релігійні

Релігійні організації, які надають релігійне навчання або вивчення, і релігійні дійства. Приклади - церкви, жіночі монастирі, монастирі, мечеті, святині, синагоги і храми.

26

8675

Автомобільні асоціації

Автомобільні асоціації та клуби. Забезпечують членів спеціальними послугами типу інформації про подорожі та умов на дорогах, карт і гідів, і спеціальних ставок по оплаті в ресторанах, готелях і агентствах оренди авто. Ці торговці часто вимагають щорічну плату за членство.

27

8699

Організації або членства, які раніше ніде не класифікувалися

Організації або асоціації, які не описані іншим, більш визначеним MCC. Включає історичні клуби, профспілки, клуби поезії, художні ради, асоціації співволодіння або оренди.

28

9222

Штрафи

Урядові установи, які керують і обробляють місцеві, державні і федеральні стягнення і штрафи.

29

9223

Застава та платіжні зобов'язання

Торговці, які відправляють заставу поштою до системи суду, щоб застрахуватися від появи залучених приватних осіб.

30

9311

Податкові платежі

Місцеві, державні, і федеральні об'єкти, які беруть участь у фінансовому управлінні і оподаткуванні, включаючи збір податків і штрафів. Вони включають митне бюро і Держмитком.

31

9399

Урядові послуги, які ніде більше не класифіковані

Оплата послуг підтримки уряду, такі як послуги управління персоналом, ревізії, придбання і послуги управління будівлі, якщо вони не описані іншим, більш визначеним MCC. Приклад: цивільні комісії з прав і повноважень державної служби, офіси бухгалтерського обліку державного управління, офіси загальних послуг, урядові агентства поставки, поліцію, пожежників, автоінспекції, національні, державні і міські парки.

32

9401

i-purchasing pilot

Державні послуги

33

9405

Внутрішньоурядові закупи - тільки уряд (США)

Угоди між урядовими установами, відділами або агентствами, які беруть участь у внутрішньоурядових програмах переміщення (IGOTS).

34

9411

Платежі по державній позиці

Державні послуги

35

9950

Покупки всередині компанії

Оплата внутрішніх переведень товарів та послуг між підрозділами.

36

9999

Невідома категорія

Код використовується для операцій з невизначеною категорією.

*основною мовою таблиці є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Вебсайті

5.7. Банк на власний розсуд формує вищевказаний перелік винятків і може вносити в нього зміни, що не призведе до анулювання або списання Бонусів, що були нараховані раніше (за винятком ситуацій, коли такі Бонуси було нараховано внаслідок повного або часткового повернення товарів/послуг, обману, шахрайства, іншої умисної дії або технічного збою у функціонуванні інформаційних систем Організатора). У разі виникнення помилок (неправильно нараховані/списані Бонуси і т.д.) Організатор Програми має право вносити необхідні виправлення до балансу Учасника Програми.

5.8. Обмеження по нарахуванню Бонусів:

МСС

Назва категорії торгово-сервісного підприємства

Опис

Обмеження

1

4814 Телекомунікаційні послуги Провайдери телекомунікаційних послуг, таких, як місцеві та міжміські телефонні дзвінки і послуги факсу. Включені точки, які продають передплачені телефонні послуги, такі як телефонні картки, і точки, які виконують регулярне (наприклад, щомісячні) виставлення рахунків за телефонні дзвінки Максимальна кількість Бонусів, нарахованих впродовж одного місяця - 100 Бонусів
2

4900

Комунальні платежі

Включає електрику, газ, воду / каналізацію та вивезення сміття.

Максимальна кількість Бонусів, нарахованих впродовж одного місяця - 300 Бонусів
3 7994 Галереї/ установи з відеоіграми Торговці, які використовують монетні автомати для розваги, включаючи галереї відео гри, які зазвичай розташовуються в торгових центрах. Інші апарати, з якими можуть працювати торговці, включаючи музичні автомати, пінбол машини, слот машини, механічні ігри і кабіни миттєвого фото. Максимальна кількість Бонусів, нарахованих впродовж одного місяця - 200 Бонусів
4 8999 Професійні послуги, ніде більше не класифіковані

Точки, що займаються традиційними «професіями», які пропонують вузькоспеціалізовані послуги, і часто вимагають від співробітників отримання додаткового або спеціальної освіти або навчання для надання послуг. Цей MCC слід використовувати тільки в тому випадку, якщо бізнес торгової точки не описується іншим, більш конкретним MCC. До прикладів таких точок відносяться іпотечні брокери, дослідницькі фірми, фахівці з фінансового планування, графічні дизайнери, запрошені доповідачі і викладачі, судові стенографісти, оцінювачі нерухомості, дослідницькі фірми та аукціонні будинки тощо.

Максимальна кількість Бонусів, нарахованих впродовж одного місяця - 100 Бонусів

*основною мовою таблиці є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Вебсайті

5.9. При нарахуванні Бонусів відбувається округлення їх кількості з точністю до сотих у бік зменшення, а на балансі Учасника відображаються цілі числа, при цьому здійснюється сумування попередніх бонусів із наступними із врахуванням сотих часток.

5.10. Упродовж 30 дній від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком здійснюється нарахування Бонусів на баланс Учасника Програми.

5.11. При нарахування Бонусів за закордонні Розрахункові операції застосовується округлений курс Платіжної системи, який діє на момент проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.

5.12. Повне або часткове повернення на картковий рахунок Учасника коштів за здійсненими Розрахунковими операціями (наприклад, оплати Карткою за товари/роботи/послуги), призводить до списання з Облікового запису Учасника Бонусів, які були раніше нараховані за зазначені Розрахункові операції, в результаті чого баланс Бонусів в Обліковому записі Учасника зменшується. Тобто, у разі повернення Учасником придбаного раніше товару/робіт/послуг, нараховані за оплату цього товару/робіт/послуг Бонуси анулюються та підлягають списанню з Облікового запису Учасника.

5.13. Банк та/або Організатор залишають за собою право зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника чи заборонити їх обмін на Винагороди у таких випадках: Учасник порушує Правила Програми; в Організатора та/або Банку наявні обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки, пов’язаної з участю в Програмі, тощо. У будь-якій із ситуацій, зазначених у цьому пункті , Організатор та/або Банк визначають тривалість та умови заходів, що необхідні для захисту та ефективного функціонування Програми.

 

       6. Порядок обміну Бонусів

6.1. У кожного Учасника Програми є Обліковий запис для накопичення Бонусів. Умовою обміну Бонусів на Винагороди є згода Учасника на отримання Винагород, яку він надає, проставивши відповідну позначку на сторінці обміну.

6.2. При обміні Бонуси списуються у хронологічному порядку, починаючи з тих, що були нараховані найраніше і закінчуючи найбільш пізніми.

6.3. Банк та Організатор Програми самостійно визначають кількість Бонусів, які підлягають списанню з Облікового запису Учасника при обміні Бонусів на Винагороди. Учасник може обміняти на Винагороди тільки ту кількість Бонусів, яка наявна у нього на момент обміну.

6.4. Учасникові надається право обміняти Бонуси лише на ті Винагороди, які містяться в переліку Винагород, опублікованому на Вебсайті Програми.

6.5. Якщо повернення, списання, анулювання Бонусів, скасування Розрахункових операцій, чи інші обставини призвели до того, що Учасник обміняв на Винагороди більшу кількість Бонусів, ніж фактично доступна кількість, визначена за підсумками корегування кількості Бонусів, надмірно обміняні Бонуси вважаються авансовими за своєю природою і будуть списані з тих Бонусів, що будуть нараховані у майбутньому.

6.6. У момент обміну на Винагороди відповідна кількість Бонусів підлягає списанню з Облікового запису Учасника. Списані Бонуси не можуть бути повернуті на Обліковий запис Учасника у майбутньому, окрім як за умов, прямо передбачених цими Правилами. Для обміну на Винагороди використовується тільки ціла сума Бонусів без десятих.

6.7. Передача обраної Учасником Винагороди або права на її отримання здійснюється засобами електронного зв'язку (електронним листом або смс-повідомленням). Конкретний спосіб передачі залежить від формату Винагороди Партнера Програми.

6.8. Партнер Програми визначає умови та терміни передачі Винагороди Учаснику, з яким можна ознайомитись на сторінках замовлення Винагороди, що містяться на Вебсайті Програми.

6.9. Учасник не має права обміняти або повернути Винагороду, яка була отримана в обмін на Бонуси.

6.10. Якщо Учасник виявить будь-які недоліки щодо якості та/чи кількості Винагород або про випадок, коли Винагорода не відповідає замовленню, обраному Учасником, він зобов’язується негайно повідомити про це Організатора. Недоліком є невідповідність номіналу, торгової мережі чи терміну дії замовленої та отриманої Винагороди. Якщо Учасник упродовж 4 робочих годин після отримання Винагороди не повідомив про виявлені пошкодження, недоліки, невідповідності і прийняв Винагороду, то вважається, що Учасник отримав Винагороду належної якості, а Бонуси, які були використані з метою обміну на цю Винагороду, не підлягають поверненню Учаснику, а Учасник втрачає право заявити претензії щодо цієї Винагороди в майбутньому.

6.11. З моменту отримання Винагороди Учасник самостійно забезпечує її належне зберігання та захист від втрати, крадіжки чи несанкціонованого копіювання. У випадку втрати загублені Винагороди відновленню не підлягають, а Організатор не приймає жодних претензій з цього приводу.

6.12. Бонуси не мають жодної грошової вартості, не є засобом оплати, валютою чи цінним папером.

6.13. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та за жодних обставин не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не можуть бути придбані Учасником чи третіми особами за власні кошти. Бонуси не є грошима і жодним чином до них не прирівнюються.

6.14. Організатор на власний розсуд формує Перелік Винагород та вносить до нього, у разі необхідності, зміни. Організатор не зобов’язаний інформувати Учасників про такі зміни. Актуальною вважається та версія Переліку Винагород, яка доступна на Вебсайті Програми у момент обміну Бонусів на Винагороди.

 

       7. Партнери Програми

7.1. З метою реалізації Програми та обміну Бонусів на Винагороди Організатор Програми на підставі окремих домовленостей самостійно залучає Партнерів Програми.

7.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність Партнера Програми та третіх сторін, а також за будь-які збитки або шкоду, що виникли в результаті будь-якої взаємодії між Учасником і Партнером Програми. Партнери Програми є самостійно відповідальними щодо використання Винагород, які належним чином передані Учаснику в обмін на Бонуси. Організатор не надає жодних гарантій щодо Партнерів Програми та їх пропозицій. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнерами Програми в результаті використання Винагороди. Організатор не приймає і не перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером Програми Учаснику в результаті використання Винагороди. Учасник самостійно без залучення Організатора взаємодіє з Партнерами Програми з усіх питань, що пов’язані з використанням Винагородами.

7.3. Партнери Програми самостійно забезпечують якість товарів, робіт, послуг, які ними надаються. Учасник перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які йому надаються Партнером Програми. У випадку виявлення невідповідності Учасник повинен негайно повідомити про це Партнера Програми.

 

       8. Запити, скарги, запит інформації

8.1. У випадку необхідності отримати інформацію щодо Програми Учасник може звертатися за номером +380443792875 з 09:00 до 18:00 (без вихідних) або на електронну адресу info@bonus.oschadbank.ua

8.2. Звернення Учасника до Організатора має відбуватись відповідно до п.8.1. із детальним описом обставин скарги. Для забезпечення оперативної обробки скарги Учасник повинен визначити контактну особу та надати Організатору Програми у порядку, передбаченому у пункті вище, з описом скарги та зазначенням контактної особи та її номер телефону.

8.3. У відповідь на звернення, представник Організатора зв’яжеться з Учасником Програми упродовж 3 (трьох) робочих днів.

8.4. Організатор Програми розглядатиме звернення та скарги упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Учасника. У виняткових випадках Організатор залишає за собою право встановлювати інший термін розгляду скарг, про що повідомлятиме Учасника додатково.

 

       9. Прикінцеві положення

9.1. Правила Програми складені відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі виникнення суперечок щодо виконання умов Програми лояльності першим засобом вирішення є переговори причетних сторін. Якщо переговори виявляться неуспішними, суперечки можуть вирішуватися у судовому порядку згідно з діючим законодавством України.

9.2. Юрисдикція. Ці Правила та інші умови участі у Програмі регулюються відповідно до законодавства України. Усі спори, пов'язані з Участю у Програмі Винагород, підсудні виключно судам міста Львова.

9.3. Конфіденційність. Організатор збирає та обробляє персональні дані Учасника відповідно до чинного законодавства щодо захисту персональних даних, а також згідно з Політикою конфіденційності Програми лояльності, розміщеною за адресою: http://bonus.oschadbank.ua/

9.4. Банківська таємниця. Учасник уповноважує Банк для передачі Організатору, а також усім суб’єктам, які залучені до надання послуг за Програмою Лояльності, зокрема Партнерам Програми своїх даних, що підлягають охороні за режимом банківської таємниці, як це передбачено ст. 60 Закону України No. 2121-III «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, в межах, визначених необхідністю участі у Програмі лояльності, а також уповноважує Організатора та усіх суб’єктів, які залучені до надання послуг за Програмою лояльності, зокрема Партнерів, здійснювати обробку зазначених даних в межах, визначених необхідністю реалізації Програми лояльності.

9.5. Відповідальність. Погоджуючись з цими Правилами в межах чинного законодавства Учасник погоджується з тим, що Організатор не несе відповідальності за шкоду, спричинену Учаснику у процесі чи внаслідок його участі у Програмі лояльності, крім випадків, коли така шкода була завдана Організатором внаслідок його навмисних дій чи злочинної недбалості. Погоджуючись з цими Правилами в межах чинного законодавства Учасник погоджується також з тим, що Організатор не гарантує відсутності недоліків чи недостачі товарів/послуг, які є Винагородами в рамках Програми лояльності. Гарантії щодо певного товару/послуг належать до сфери відповідальності їх виробників, постачальників. Організатор Програми не є відповідальним за дії або бездіяльність Партнерів, виробників/постачальників товарів / послуг та третіх сторін.

9.6. Для уникнення сумнівів, компанія Visa Inc. та будь-які афілійовані з нею особи не беруть участі в організації Програми, а також у процесах, що пов'язані з нарахуванням Бонусів та обміном Бонусів на Винагороди, та не несуть відповідальності за дотримання Організатором, Партнерами, виробниками/постачальниками товарів / послуг законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників Програми.

 

Додаток 1. Винагороди: Подорожі

 

 1. Цей додаток є невід’ємною частиною Правил Програми лояльності та регулює порядок надання Винагород для отримання Послуг Подорожі (AviaTickets, Готелі на Tickets.ua та інші) - послуги бронювання готельного номера, придбання авіаквитка, залізничного квитка чи інших послуг, які пропонує Партнер, відповідно до замовлення Учасника на ресурсі https://oschad.travelforloyalty.com/

 2. Послуги Подорожі, замовлені Учасником Програми Лояльності, надаються Партнерами, незалежними від Організатора Програми. Партнери забезпечують надання Послуг Подорожі відповідно до своїх правил і умов. Учасник Програми беззастережно погоджується виконувати всі умови цих правил при здійсненні бронювання на ресурсі https://oschad.travelforloyalty.com/.

 3. Організатор діє у якості Адміністратора Вебсайту, на якому Організатор надає послуги технологічної платформи, на якій Учасник може здійснювати бронювання і придбання Послуг Подорожі, які рекламують і пропонують Партнери. Учасник замовляє Послуги Подорожі відповідно до цих Правил, а також правил надання послуг та згідно з комерційними умовами окремих Партнерів, що розміщені на ресурсі https://oschad.travelforloyalty.com/.

 4. Для цілей замовлення Послуг Подорожі, при переході Учасника на ресурс https://oschad.travelforloyalty.com/, здійснюється реєстрація Учасника на вказаному ресурсі, для цих цілей Учасник надає безумовну та беззастережну згоду на передачу своїх персональних даних з Облікового запису Учасника в Програмі лояльності Партнеру на ресурс https://oschad.travelforloyalty.com/. Учасник зобов’язаний ознайомитись із загальними умовами надання Послуг Подорожі Партнером (Договір публічної оферти та Політика конфіденційності, а також інші правила та умови розміщена на ресурсі https://oschad.travelforloyalty.com/) та прийняти їх перед бронюванням або придбанням Послуги Подорожі.

 5. Партнери, які надають Послуги Подорожі самостійно відповідають за правильність і повноту даних, які ними подаються в рамках пропозиції придбати чи забронювати Послугу Подорожі на ресурсі https://oschad.travelforloyalty.com/. Організатор Програми надає Партнерам Послуг Подорожі технологічну можливість розмістити таку інформацію на Вебсайті в рамках програми лояльності, проте Організатор не зобов'язаний перевіряти правильність та достовірність інформації, яку йому надають окремі Партнери, і не є відповідальним перед Учасником за правильність і повноту таких даних.

 6. Організатор Програми не є відповідальним за якість робіт, послуг, що надаються безпосередньо Партнерами Послуг Подорожі, а також третіми особами.

 7. Учасникові надається право обміняти накопичені в рамках Програми лояльності Бонуси на запропоновані на Вебсайті Послуги Подорожі з можливістю доплати грошовими коштами.

 8. Остаточна ціна Послуги Подорожі з моменту її бронювання до моменту її придбання може змінитися. Зміни умов Послуги Подорожі не залежать від Організатора Програми, а визначаються і регулюються безпосередньо Партнером, який надає такі послуг та/або їх партнерами / постачальниками. Будь-які та всі претензії Учасника, пов'язані зі зміною терміну і/або умов Послуги Подорожі, повинні направлятися Партнеру, який надає такі послуги відповідно до порядку та умов вказаних на ресурсі  https://oschad.travelforloyalty.com/ .

 9. Учасник не повинен розглядати розміщені на Вебсайті рекомендації щодо параметрів Послуг Подорожі окремих Партнерів в якості вказівок чи схиляння до бронювання конкретної послуги.

 10. Учасник може використати накопичені Бонуси для обміну на Винагороди для отримання Послуг Подорожі у вигляді бронювання готельного номера, придбання авіаквитка, залізничного квитка чи інших послуг, які пропонує Партнер. Якщо сума накопичених Учасником Бонусів є недостатньою для обміну на зазначені види Винагород, то Учасник має можливість доплатити різницю вартості Послуги Подорожі власними грошовими коштами.

 11. Учасникові необхідно накопичити принаймні 25 Бонусів для активації можливості часткової оплати з використанням власних грошових коштів.

 12. У випадку повернення (зміни, анулювання) Послуг Подорожі (Бронювання готелю, авіаквитки, залізничні квитки та інші послуги), що придбані повністю в результаті операції обміну Бонусів на Винагороди або із використання доплати у вигляді власних коштів, використані Бонуси поверненню та обміну не підлягають.

 13. Часткова оплата власними грошовими коштами може бути здійснена Учасником виключно за допомогою Картки, яка зареєстрована для участі у Програмі.

 14. Оплата грошовими коштами проводиться Учасником Програми Лояльності під його відповідальність згідно з умовами користування Карткою. Організатор Програми не несе відповідальності за спосіб використання Картки Учасником Програми. Оплачуючи Карткою обрані послуги, Учасник Програми підтверджує, що він має право використовувати дану картку.

 15. Якщо Партнер, який надає Послуги Подорожі анулює свої послуги і ініціює повернення їх вартості Учасникові, таке повернення здійснюється в точній відповідності з раніше здійсненою оплатою. Сума грошових коштів, які раніше були списані з Картки Учасника під час доплати власними коштами, повертається на картку Учасника, а сума обміняних Бонусів зараховуються на Обліковий запису Учасника.

 16. Організатор Програми не несе відповідальності за будь-які зміни або скасування, вчинені Партнером, який надає Послуги Подорожі за запитом Учасника.

 


Додаток 2. Винагороди: поповнення рахунку для мобільного зв’язку

 

Цей додаток є невід’ємною частиною Правил Програми лояльності та регулює порядок надання Винагород для отримання Послуг поповнення рахунку для мобільного зв’язку – забезпечення поповнення особового рахунку Абонента, в тому числі (але не виключно), технічне забезпечення чи інші послуги, які пропонує Партнер, та/або залучені ним треті особи (зокрема, фінансові компанії) відповідно до замовлення Учасника.

   1. Абонент – фізична особа, яка споживає послуги Оператора мобільного зв’язку. Поповнення рахунку для мобільного зв’язку на користь абонентів мобільного зв’язку з числа юридичних осіб – не виконується.

    2. Оператор – юридична особа, що надає мобільний зв'язок, здійснює діяльність на основі Закону України "Про телекомунікації"; Операторами вважаються: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ "ВФ УКРАЇНА".

   3. Учасник може використати накопичені Бонуси для обміну на Винагороди для отримання Послуг поповнення рахунку для мобільного зв’язку Абонента. В рамках Програми лояльності не здійснюється поповнення рахунку для мобільного зв’язку власними грошовими коштами.

    4. Учасникові необхідно накопичити суму Бонусів, достатню для замовлення Послуги поповнення рахунку для мобільного зв’язку Абонента. Така сума Бонусів може визначатись з урахуванням (1) встановленої Оператором мінімальної суми поповнення та/або (2) визначеного в рамках Програми лояльності фіксованого номіналу поповнення, а також (3) комісії, що додатково стягується за рахунок Бонусів (розмір комісії вказано далі за текстом).

    5. Послуги поповнення рахунку для мобільного зв’язку Абонента, замовлені Учасником Програми Лояльності з використанням Бонусів, надаються на технічній платформі Партнера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Портмоне» (Код ЄДРПОУ 31868613; адреса: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 16-Б, ТК Макрос; тел. 044-594-25-42). ТОВ «Портмоне» є Партнером, що діє самостійно та незалежно від Організатора Програми та забезпечує якість послуг, які ним надаються.

    6. Партнер технічно забезпечує усі відносини щодо здійснення переказу коштів Оператору та, де це необхідно, Організатором та/або Партнером залучається фінансова компанія чи інший уповноважений суб’єкт для переказу коштів.

    7. Поповнення рахунку для мобільного зв’язку відбувається не за рахунок власних грошових коштів Учасника.

    8. Надання послуг мобільного зв’язку та/або надання інших телекомунікаційних послуг може додатково регулюватись Оператором. Організатор не несе відповідальності за дії Оператора, Учасника, Абонента, в тому числі за випадки, коли поповнення рахунку для мобільного зв’язку не відбулось із технічних чи інших причин, або відбулось із помилками відносно суми поповнення та ін.

    9. Організатор діє у якості Адміністратора Вебсайту, через який відбувається взаємодія із технічною платформою Партнера – ТОВ «Портмоне» відносно поповнення рахунку для мобільного зв’язку.

    10. Учасник Програми надає свою безумовну та беззастережну згоду як суб’єкта персональних даних та/або гарантує наявність згоди від Абонента як суб’єкта персональних даних на передачу відповідних персональних даних, у вигляді інформації про номер телефону, суму поповнення рахунку для мобільного зв’язку.

    11. Учасник відповідає за правильність і повноту даних, які ним зазначаються для поповнення рахунку для мобільного зв’язку. Організатор не зобов'язаний перевіряти правильність та достовірність інформації, яка використовується або зазначається Учасником, Партнером або Оператором.

    12. Організатор Програми не є відповідальним за надання послуг, кількість та якість послуг, що надаються Партнером, Оператором, а також третіми особами.

    13. Максимальна сума поповнення рахунку для мобільного зв’язку за рахунок Бонусів одного Учасника складає 500 грн. (п’ятсот гривень) на місяць.

    14. Комісія за поповнення рахунку для мобільного зв’язку становить 5% від суми поповнення рахунку, але не менше ніж 2 грн. Така комісія списується з Бонусного рахунку Учасника та може впливати на суму поповнення рахунку. Наприклад: у випадку поповнення рахунку на 100 грн. з Бонусного рахунку Учасника буде списано 1050 Бонусів, із яких 1000 Бонусів обмінюється на послугу, а 50 Бонусів становить 5% комісії.

    15. Оператори можуть встановлювати мінімальну суму поповнення рахунку, змінювати тарифні плани та встановлювати додаткові умови чи акції поповнення рахунку для мобільного зв’язку.

    16. Організатор або Партнер можуть встановлювати або змінювати мінімальну суму списання Бонусів, а також умови комісії.

    17. Умови використання рахунку для мобільного зв’язку чи його поповнення не залежать від Організатора Програми, а визначаються і регулюються безпосередньо Партнером, Операторами, та/або залученими ними третіми особами. Будь-які та всі претензії Учасника, пов'язані зі зміною терміну і/або умов Послуги поповнення рахунку для мобільного зв’язку, повинні направлятися Партнеру.

    18. Учасник не повинен розглядати розміщені на Вебсайті рекомендації щодо умов Послуг поповнення рахунку для мобільного зв’язку в якості вказівок чи схиляння до замовлення конкретної послуги.

    19. Якщо Партнер, який надає Послуги поповнення рахунку для мобільного зв’язку, в подальшому анулює свої послуги і ініціює повернення їх вартості Учасникові, то сума обміняних Бонусів зараховуються на Обліковий запис Учасника.

    20. Організатор Програми не несе відповідальності за будь-які зміни або скасування, вчинені Партнером, який надає Послуги поповнення рахунку для мобільного зв’язку за запитом Учасника.

    21. Організатор не несе відповідальності за технічні збої/помилки списання Бонусів при замовленні Послуги поповнення рахунку для мобільного зв’язку. Програма лояльності не передбачає способу регулярного підтримання певного платіжного балансу чи суми на рахунку для мобільного зв’язку (так звані «автоматичні списання», «регулярні платежі» тощо).

 

Попередні редакції Правил Програми:

Правила Програми (редакція від 24.09.2020)

Правила Програми (редакція від 10.09.2020)

Правила Програми (редакція від 31.08.2020)

Правила Програми (редакція від 22.07.2020)